Wydawca treści Wydawca treści

uzytkowanie_lasu

 

     W ramach użytkowania rębnego objęto blisko 16% powierzchni drzewostanów. Powierzchnia manipulacyjna użytkowania rębnego wynosi  3 709 ha,
w tym rębnia zupełna – 1 237 ha, rębnia złożona – 2 472 ha.
Przyjęty etat miąższościowy użytkowania rębnego dla Nadleśnictwa wynosi 802 054 m3.

W ramach użytkowania przedrębnego ujęto czyszczenia późne oraz trzebieże selekcyjne.
W czyszczeniach późnych uwzględniono tylko te pozycje w których zostały zaprojektowano pozyskanie grubizny.

Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego  wynosi 15 717 ha, w tym: czyszczenia późne – 585ha, trzebieże wczesne – 2 374 ha, trzebieże późne – 12 484 ha.
Przyjęty etat miąższościowy użytkowania przedrębnego dla Nadleśnictwa wynosi 506 000 m3. Łącznie w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego miąższość grubizny netto wynosi 1 184 206 m3.