Lista aktualności Lista aktualności

ochrona-przyrody

Na gruntach Nadleśnictwa Drawsko występują 4 rodzaje chronionych obiektów
przestrzennych i punktowych, powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Są to:
- obszar chronionego krajobrazu: „Pojezierze Drawskie", „D" (Choszczno Drawno);
- obszary Natura 2000: PLB320002 „Ostoja Ińska", PLB320016 „Lasy Puszczy nad
Drawą", PLB320019 „Ostoja Drawska", PLH320023 „Jezioro Lubie i Dolina Drawy",
PLH320067 „Pojezierze Ińskie";
- strefy ochrony gatunkowej: 9 dla bielika, 2 dla bociana czarnego, 1 dla kani czarnej,
1 dla kani rudej i 1 dla orlika krzykliwego;
- pomniki przyrody: 22 pojedynczych drzew, 5 grup drzew, 1 aleja.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku