Wydawca treści Wydawca treści

polozenie

Położenie Nadleśnictwa:

Nadleśnictwo Drawsko podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Szczecinku. Położone jest w południowo-środkowej części województwa zachodniopomorskiego.

Powierzchnia Nadleśnictwa Drawsko bez gruntów stanowiących współwłasność
Skarbu Państwa i osób fizycznych wynosi 35540,5151 ha.