Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

 

Do głównych czynników mających wpływ na powstawanie zagrożeń dla lasów Nadleśnictwa Drawsko należą:

- udział drzewostanów na gruntach porolnych,
- występowanie monokultur gatunków iglastych,
- warunki meteorologiczne (suche wiosny, przymrozki),
- stan zwierzyny płowej,
- obecność wojsk (poligon).

      Lasy Nadleśnictwa Drawsko położone są w strefie stałego zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych.
Na terenie Nadleśnictwa Drawsko stwierdzono występowanie ognisk gradacyjnych pierwotnych szkodników sosny o łącznej powierzchni 713,49 ha oraz zostały odnotowane pojedyncze oddziały o podwyższonej ilości występowania powyższych szkodników sosny o powierzchni – 132,35 ha.

     Istotnym zagrożeniem ze strony patogenów grzybowych jest występowanie huby korzeniowej w mniejszym lub większym stopniu niemal na całym obszarze gruntów porolnych, które stanowią ponad 46% powierzchni gruntów zalesionych Nadleśnictwa.
   
    Zagrożeniem dla upraw i młodników jest również zwierzyna łowna, która powoduje uszkodzenia poprzez zgryzanie i spałowanie. Uszkodzenia od zwierzyny rozkładają się nierównomiernie i z różnym nasileniem na obszarze Nadleśnictwa. Powierzchnia upraw istotnie uszkodzona przez zwierzynę stanowi niewielki odsetek. 

Podstawowymi metodami ochrony lasu przed zwierzyna są:

- grodzenia upraw w miejscach szczególnie zagrożonych,
- zabezpieczanie chemiczne przed zgryzaniem,
- zabezpieczanie mechaniczne przed spałowaniem.


     Do wymienionych wcześniej zagrożeń i szkód występujących w Nadleśnictwie Drawsko, doliczyć należy specyficzne problemy wynikające z odbywających się ćwiczeń i szkoleń wojsk. Do najczęstszych szkód należy: rozjeżdżanie pojazdami upraw leśnych lub runa, mechaniczne uszkadzanie drzew pojazdami, pociskami lub przez żołnierzy, pozostawienie rozlicznych ziemnych umocnień, okopów, transzei itp.
Drzewostanów postrzelanych zainwentaryzowano na powierzchni 3 021 ha.

W związku z odbywającymi się ćwiczeniami wojskowymi mogą pojawić się problemy z terminowym wykonaniem zadań gospodarczych.