Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja przyrodniczo leśna

 

    Nadleśnictwo Drawsko traktuje edukacje przyrodniczo-leśną jako priorytetową dziedzinę w swojej pozagospodarczej działalności. Edukacja prowadzona jest głównie w oparciu o takie ścieżki przyrodniczo-leśne jak Karwice – Dzikowo, Żołędowo „Park Podworski", Zabytkowy park w Jankowie oraz malownicze zalane łąki w okolicy wsi Ziemsko. 
Staramy się prowadzić zajęcia w nieszablonowy, ale profesjonalny sposób. Znajduje to wielkie uznanie w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz w gronie pedagogicznym. Nasze ścieżki są chętnie wybierane jako miejsca lekcji przyrody czy biologii, a osoby w tym uczestniczące mają zawsze do dyspozycji „leśnego pedagoga", który przybliża im tajniki przyrody z uwzględnieniem gospodarki leśnej. Nie bez znaczenia jest fakt, iż zwyczajem jest podsumowanie takich lekcji przy ognisku.

    Nadleśnictwo współuczestniczy w organizacji wielu konkursów podnoszących świadomość ekologiczną zwłaszcza dzieci i młodzieży. Do najważniejszych należą: „Poznajemy las", „Konkurs wiedzy prewencyjnej", „Kurs wiedzy p-poż.".
Jednak najbardziej dumni jesteśmy z faktu, iż to u nas i z udziałem naszych pracowników odbywają się warsztaty ekologiczne z udziałem młodzieży nie tylko z Polski ale i z Niemiec czy Danii. W tym przypadku czynnikiem integrującym młodych europejczyków jest las.
 

     Ponadto Nadleśnictwo Drawsko bierze udział, wspólnie z wojskiem, w edukacji oraz szkoleniu żołnierzy ćwiczących na poligonie Drawskim. Widzimy w tym wyjątkową szansę na edukację leśną, dużej i ważnej grupy osób dorosłych. Coraz częściej staramy się  włączać do naszych „ zielonych lekcji" takie organizacje jak RDOŚ, UMiG czy też Starostwo.

 

   Edukacja leśna społeczeństwa w Nadleśnictwie Drawsko skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. Innymi grupami odbiorców są: nauczyciele, studenci, turyści, kadry żołnierzy ćwiczących na tutejszym poligonie oraz osoby niepełnosprawne. Inną okazją do prowadzenia działalności edukacyjnej są istniejące sezonowo na terenie nadleśnictwa obozy harcerskie dla młodzieży. Tutaj wychodzi się z oferta do wychowawców i komendantów obozów, co udało się już w przypadku obozów harcerskich przebywających w leśnictwie Oleszno  (Harcerska Górka).
 

   Bardzo często Nadleśnictwo Drawsko organizuję na swoim terenie rajdy zadaniowe dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół, podczas których wychowankowie zdobywają nie tylko praktyczne wiadomości o lesie ale i biorą udział w pokonywaniu wielu przeszkód terenowych oraz sprawdzają swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Co roku jesienią i wiosną organizujemy akcje sprzątania lasu w ramach „Dni sprzątania Świata" , gdzie uczniowie nie tylko pomagają leśnikom w sprzątaniu lasu, ale i dostają praktyczne rady jak zachować się w lesie i jak nie zostawiać po sobie nieczystości. W ostatnich latach w związku z przeniesieniem siedziby nadleśnictwa  i wykorzystaniem nowej świetlicy uczniowie szkół i przedszkoli zapraszani są na oglądanie ciekawych filmów przyrodniczych po, których to zawsze sprawdzane są zapamiętane wiadomości w formie przepytywanki lub krótkiego testu przeprowadzonego przez leśnika.

   
    Nadleśnictwo Drawsko posiada grupę pasjonatów do  prowadzenia zajęć edukacyjnych, którzy to swoją wiedzą i humorem sprawiają, że szkoły i przedszkola często zapraszają ich do siebie w celu prowadzenia zielonych lekcji w szkołach. Grono pedagogiczne i dzieci uwielbiają zajęcia prowadzone przez leśników, a uśmiech i brawa dzieci wynagradzają wszystkie trudy związane z prowadzeniem edukacji.