Wydawca treści Wydawca treści

Inspektor Ochrony Danych

W Nadleśnictwie Drawsko, Inspektorem Ochrony Danych jest pani Monika Jędro.

Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl