Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest odnawianie gruntów leśnych oraz zalesianie gruntów nieleśnych, zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki. Hodowla lasu obejmuje również zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.

     Nadleśnictwo Drawsko położone jest w 153 regionie nasiennym. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa wyłączone drzewostany nasienne: daglezjowy o powierzchni 7,08 ha położony w Leśnictwie Dzikowo oraz dębu bezszypułkowego w Leśnictwie Borowo o powierzchni 62,14 ha.
Ponadto w leśnictwach Konotop i Murzynka znajduje się drzewostan zachowawczy dębu bezszypułkowego i buka o powierzchni 59,89 ha oraz dwa drzewostany zachowawcze sosnowe w Leśnictwie Borowo (3,93 ha) i Leśnictwie Jaworze (11,79 ha). W Nadleśnictwie zlokalizowanych jest 16 drzew matecznych: 4 drzewa daglezji zielonej i 12 drzew dębu bezszypułkowego.

 

Nadleśnictwo dysponuje bogatą bazą nasienną w postaci gospodarczych drzewostanów nasiennych

Gatunek

Powierzchnia [ha]

Buk

79,55

Buk i sosna

8,02

Brzoza

11,61

Dąb bezszypułkowy

5,12

Dąb szypułkowy

11,44

Olsza czarna

11,14

Sosna

734,27

Razem

861,15 
Do realizacji trzy bloki upraw pochodnych w Nadleśnictwie Drawsko

Gatunek

Położenie

Powierzchnia [ha]

Daglezja

Buk

Dąb bezszypułkowy

Leśnictwo Pomierzyn

43,42

Daglezja

Buk

Jodła

Leśnictwo Pomierzyn

47,06

Sosna

Leśnictwo Murzynka

68,81

 

 

Rozmiar prac z zakresu hodowli lasu w bieżącym planie urządzania lasu

Lp.

Rodzaj zabiegu

Powierzchnia [ha]

1

Odnowienia i zalesienia otwarte

1 820

2

Odnowienia pod osłoną

1 082

3

Poprawki i uzupełnienia

603

4

Pielęgnowanie gleby

3 303

5

Pielęgnowanie upraw

2 776

6

Pielęgnowanie młodników

2 677

7

Melioracje agrotechniczne

1 451