Wydawca treści Wydawca treści

FSC ®

RDLP w Szczecinku może poszczycić się posiadaniem certyfikatu FSC® , Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Certyfikat stanowi potwierdzenie, że gospodarka w szczecineckich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.

Certyfikat FSC® został przyznany w 2007 roku w oparciu o audyt przeprowadzony przez firmę SGS, co 5 lat przeprowadzone są kolejne audyty przedłużające certyfikację. Kontrola obejmowała analizę dokumentacji prowadzonej przez nadleśnictwa i biuro RDLP w Szczecinku oraz lustrację terenową w nadleśnictwach. Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody oraz jakość prac leśnych wykonywanych przez zakłady usług leśnych i ich relacje z nadleśnictwami.
Certyfikat przyznany RDLP w Szczecinku został zarejestrowany pod numerem SGSCH-FM/COC-000008 i daje prawo do posługiwania się logo FSC® od dnia 1.12.2022 do dnia 28.09.2027. Certyfikat obejmuje wszystkie nadleśnictwa na terenie RDLP w Szczecinku.