Lista aktualności Lista aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

ZAKUP SŁUPKÓW ODDZIAŁOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ZAKUP SŁUPKÓW ODDZIAŁOWYCH

 

Nadleśnictwo Drawsko informuje, że do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1720), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł.

 

Nadleśnictwo Drawsko informuje, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku