Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Drawsko
Nadleśnictwo Drawsko
94 363 20 47
94 363 21 94

Nadleśnictwo Drawsko

ul. Starogrodzka 30

78-500 Drawsko Pomorskie

Nadleśnictwo Drawsko czynne
codziennie od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do 15.00 

 

Nadleśniczy
Zbigniew Łukomski
94 363 20 46
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Duma
94 361 55 62
Główny Księgowy
Jacek Bończuł
94 361 55 63
Inżynier Nadzoru
Henryk Jędrzychowski
94 361 55 77
Inżynier Nadzoru
Robert Frutczak
94 361 55 77
Inżynier Nadzoru
Szymon Kowalski
94 361 55 62
Komendant posterunku Straży Leśnej
Grzegorz Stempień
600 816 112

Dział Gospodarki Leśnej

Dariusz Rygusiński
Starszy specjalista SL ds. łowiectwa i zamówień publicznych
Tel.: 94 361 55 73
Justyna Makoś
Specjalista SL ds. pozyskania drewna i marketingu
Tel.: 94 361 55 70
Sebastian Demeniuk
p.o. Specjalista SL ds. użytkowania lasu i turystyki
Tel.: 94 361 55 60
Krzysztof Kuczer
Starszy specjalista SL ds. współpracy z wojskiem i ochrony p.poż.
Tel.: 94 361 55 71
Marta Grzegorczyk
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 94 361 55 81
Katarzyna Knyszewska
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 94 361 55 72
Marcin Kostrzewa
Referent ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 94 361 55 71

Dział Finansowo-Księgowy

Jacek Bończuł
Główny księgowy
Tel.: 94 361 55 63
Stefania Frutczak
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 94 361 55 65
Elżbieta Maćkowiak
Starszy księgowy
Tel.: 94 361 55 75
Edyta Żukowska
Księgowy
Tel.: 94 361 55 68
Marta Hnatkowska
Księgowy
Tel.: 94 361 55 74
Monika Diak
Księgowy
Tel.: 94 361 55 76

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Ewa Kurzątkowska
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 94 361 55 64
Karolina Kostrubiec
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 94 363 20 46
Małgorzata Śniegocka
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 94 361 55 78
Grzegorz Graca
Starszy specjalista ds. budowlanych
Tel.: 94 361 55 67

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Stempień
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 94 361 55 66
Rafał Walkowiak
Strażnik leśny
Tel.: 94 361 55 66

Inżynierowie Nadzoru

Henryk Jędrzychowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 94 361 55 87
Robert Frutczak
Inżynier nadzoru
Tel.: 94 361 55 77
Szymon Kowalski
Inżynier nadzoru
Tel.: 94 361 55 87

Stanowisko ds. Pracowniczych

Edyta Kruszona
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 94 361 55 69

OHZ

Dariusz Jakubowski
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 600 065 293
Daniel Walkowiak
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 604 436 461

Administratorzy IT

Grzegorz Maciąg
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 94 36 15 567
Krzysztof Kuczer
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 94 361 55 71