Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ BIWAKOWANIA ODWOŁANY

ZAKAZ BIWAKOWANIA ODWOŁANY
 
W uzgodnieniu z CSB i Żandarmerią Wojskową, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko od 01.06.2022 r. wznawia podpisywanie zezwoleń na biwakowanie.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Archiwum:
 
ZAKAZ BIWAKOWANIA
 
Po konsultacjach z CSB Drawsko oraz Żandarmerią Wojskową, w związku ze zwiększonym zagrożeniem dla życia i zdrowia na terenach w granicach poligonu wojskowego podczas ćwiczeń DEFENDER22, Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu wydawania zezwoleń na biwakowanie w tym terenie. Obiekty biwakowe w granicach poligonu zostają wyłączone z użytku do odwołania. (granice poligonu zaznaczono na mapce)
 
Przypominamy, że Nadleśnictwo Drawsko w blisko 94% pokrywa się z największym czynnym poligonem wojskowym w Polsce, gdzie zarówno w dzień i w nocy, siedem dni w tygodniu odbywają się ćwiczenia jednostek polskich i sojuszniczych.
 
W związku z tym teren ten jest objęty zakazem wstępu co jest egzekwowane przez Żandarmerię Wojskową i Ochronę Poligonu, osoby które przebywają w tym obszarze muszą posiadać przepustki lub zezwolenia oraz dodatkowo każdorazowo przed wejściem zobowiązani są upewnić się o warunkach bezpieczeństwa u oficera dyżurnego zgłaszając swoje wejście i wyjście.
 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku