Lista aktualności Lista aktualności

NATURA 2000 - Konsultacje Społeczne HCVF

Nadleśnictwo Drawsko informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

Nadleśnictwo Drawsko informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Drawsko do wyznaczania lasów o szczególnych walorach. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

 

Z dniem 22 marca 2014 roku Nadleśnictwo Drawsko rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na terenie Nadleśnictwa Drawsko.

 

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów na adres: 

drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do 14.04.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna:

Maciej Duma

tel. 600 049 756

e-mail: maciej.duma@szczecinek.lasy.gov.pl

 

 "Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce:

http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

Materiały do pobrania


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku