Lista aktualności Lista aktualności

Nasza pompa ratuje lasy w Szwecji

              W 2006 roku Nadleśnictwo Drawsko z własnych środków zakupiło agregat z pompą wysokociśnieniową. Był to sprzęt jakiego zawsze brakowało podczas gaszenia okolicznych pożarów przez co rozprzestrzeniały się siejąc duże spustoszenie w drzewostanach i przyrodzie. Największy z nich w 2006 roku objął obszar 18,90ha. W celu przyspieszenia udziału pompy w akcjach gdzie jest potrzebna, w 2007 roku została ona na podstawie umowy użyczona Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, bo tylko połączenie pompy ze strażackimi wozami natarcia pozwala w pełni wykorzystać jej możliwości.

                Trzeba tutaj nadmienić że Nadleśnictwo Drawsko prawie w całości pokrywa się z czynnym poligonem wojskowym, który jest jednym z największych nie tylko w Polsce ale i w całej Europie. Zagrożenie pożarowe od ćwiczeń wojskowych z użyciem nie tylko ciężkiego sprzętu wojskowego jak czołgi czy haubice ale także przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych oraz podczas testowania prototypów nowych rozwiązań w technologii militarnej nakłada się z problemami niezurbanizowanego i ciężko dostępnego terenu co znacząco utrudnia pracę strażaków.

                Mając świadomość olbrzymiego zagrożenia pożarowego na tym terenie, cyklicznie odbywają się praktyczne ćwiczenia wszystkich służb biorących udział w akcjach gaśniczych. Udział w nich biorą nie tylko strażacy z Państwowej, Ochotniczej czy Wojskowej Straży Pożarnej ale także leśnicy ze swoimi pojazdami patrolowo-gaśniczymi, samoloty i helikoptery gaśnicze na usługach Lasów Państwowych oraz inny sprzęt specjalistyczny w tym nasza pompa. Czynnikiem decydującym o powodzeniu działań straży pożarnej jest czas, a wysokociśnieniowa pompa pozwala szybko opanować zajęte żywiołem obszary.

                W ostatni piątek, czyli 20.07.2018 roku wpłynęło do nas pismo od Komendanta Powiatowego PSP z Drawska Pomorskiego z informacją o organizacji wyjazdu modułu kompani gaśniczej w celu pomocy w walce z żywiołem trawiącym lasy w Szwecji. Śledząc na bieżąco wszystkie doniesienia, Nadleśniczy wyraził zgodę na udział w akcji naszego sprzętu, znając jej możliwości działania w terenie oraz rozumiejąc tragiczną sytuację lasów w Szwecji.

                Jednocześnie dostaliśmy zapewnienie od Komendanta Powiatowego że na czas akcji w Szwecji nasz region został zabezpieczony w możliwość użycia dodatkowego podobnego sprzętu postawionego w stan gotowości w Komendzie Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie.

Autor zdjęć: st. sekc. Łukasz Sołtys - KP PSP Drawsko Pomorskie

 

Aktualizacja: 25-07-2018

Strażacy ustalili plan działania i przygotowują się do założenia pasa zaporowego przed frontem pożaru.

Autor zdjęć: st. sekc. Łukasz Sołtys - KP PSP Drawsko Pomorskie

Aktualizacja 26.07.2018

Źródło zdjęć: KG PSP oraz GFFFV Poland

Kolejne zdjęcia z pożarów lasów w Szwecji:

Autor zdjęć: Przemysław Rembielak


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku