Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami(sadzenie drzew, sprzątanie lasów i nagłaśniania tematyki w mediach).

Lasy są nieodłączną częścią naszego życia, zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. Lasy to także źródło pracy, schronienia i pożywienia. O ich dobry stan dbają na co dzień leśnicy, w tym dniu szczególnie przypominając, że to dobro nas wszystkich.

Spot będzie emitowany na antenie TVP1, patrona medialnego obchodów jubileuszu 90-lecia.

21 marca zapraszamy także do słuchania radiowej Jedynki. Między godz. 9.00 a 12.00 specjalna wyjazdowa audycja „Cztery Pory Roku" na żywo z Nadleśnictwa Olsztyn.

Międzynarodowe obchody zainauguruje konferencja „Lasy dla mody – moda w lasach", która odbędzie się w Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Poszczególne kraje dzielą się doświadczeniami z organizowania wydarzeń związanych z lasami i drewnem poprzez stronę http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/, tu także zdjęcia z polskich akcji sadzenia drzew.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku