Lista aktualności Lista aktualności

Ile dzików żyje w naszej okolicy? (inwentaryzacja dzików)

Ile dzików żyje w naszej okolicy?

Już za chwilę wszyscy będziemy to wiedzieć, gdyż w dniach 24-27 października 2016 roku odbędzie się wielka inwentaryzacja, którą wspólnie przeprowadzą Lasy Państwowe i Państwowa Straż Łowiecka oraz wszyscy, którzy zgłosili chęć udziału i pomocy (m.in. lokalne jednostki samorządowe, służby mundurowe, koła łowieckie, pracownicy zakładów usług leśnych i inni).
Nadleśnictwo Drawsko będzie koordynowało działania na swoim terenie w dniach 25-26 października.
W inwentaryzacji będzie brało udział większość pracowników Nadleśnictwa, tak więc kontakt w tych dniach może być utrudniony. Wszystkich potencjalnych interesantów przepraszamy za możliwe utrudnienia w tych dniach.

Prawie dwa i pół roku trwał względny spokój. Wydawało się, że problem z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mamy już za sobą. Przez ten czas mieliśmy do czynienia zaledwie z trzema ogniskami choroby. Od sierpnia bieżącego roku mamy ich już 16.

Przyczyn powstawania nowych ognisk chorobowych możemy upatrywać w nieprzestrzeganiu zaleceń służb weterynaryjnych i w łamaniu przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Niepokój budzi przede wszystkim fakt, że nowe ogniska chorobowe pojawiły się na terenach dotychczas wolnych od wirusa – wschód województwa mazowieckiego i północ województwa lubelskiego.

W okolicy nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku ASF, mimo to chcemy poznać liczebność populacji dzika na naszym terenie, żeby w sytuacji zagrożenia mieć świadomość jego skali.

(fot. Szymon Kowalski)

 


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku