Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie WFOŚ

Nadleśnictwo Drawsko informuje o otrzymaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie pod nazwą: "Monitoring dziko żyjących dużych ssaków na obszarach Natura 2000 oraz w ich sąsiedztwie, w ramach działalności OHZ Nadleśnictwo Drawsko".

 

W dniu 10 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa dotacji nr 2022D2742K na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku