Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia pożarnicze

Na terenie Nadleśnictwa Drawsko w dniach 06-07. 09.2012 r. odbyły się ćwiczenia pożarnicze pod kryptonimem „Hetmańska Góra”.

 

   W ćwiczeniach wzięły udział jednostki Straży Pożarnej, Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Służb Leśnych oraz instytucji współdziałających łącznie 150 osób i 29 jednostek.
Celem jaki postawiono sobie była koordynacja i współpraca wszystkich jednostek na wypadek dużego pożaru obejmującego teren  dwóch nadleśnictw należących do  innych Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych.

Pierwszy dzień to  zajęcia kameralne w Sali Centrum Informacji Turystycznej w budynku PKP w Drawsku Pomorskim, prelekcje prowadzili przedstawiciele nadleśnictw Kalisz Pom i  Drawsko jak również KP PSP w Drawsku Pom oraz Wojskowej Straży Pożarnej Oleszno.

  W drugim dniu odbyły się zajęcia praktyczne na poligonie Drawskim z udziałem jednostek straży pożarnej wspomaganych przez statki powietrzne z RDLP Piła (Dromader) oraz RDLP Szczecinek (2 śmigłowce MI2). Całość ćwiczeń została podsumowana na apelu jak i w kuluarach przy ciepłym posiłku.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku