Lista aktualności Lista aktualności

ANAKONDA - 18

W związku z dużym przemieszczaniem się wojsk i ćwiczeniem wojskowym ANAKONDA – 18 oraz odbywającymi się strzelaniami na poligonie Drawsko, obowiązuje od dnia 05.11.2018 do 17.11.2018 całkowity zakaz wstępu ludności cywilnej na teren poligonu (Wszystkie wydane przepustki i zezwolenia nie uprawniają to wstępu w tych dniach)

Poligon wojskowy jest obszarem całkowicie zamkniętym, dla osób postronnych ze względu na charakter prowadzonego szkolenia wojsk z użyciem amunicji, materiałów wybuchowych i środków pozoracji pola walki oraz dużych ilości specjalistycznego sprzętu wojskowego.

Przebywanie na tym terenie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi!!!


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku