Lista aktualności Lista aktualności

50 lecie Nadleśnictwa

Złoty jubileusz Nadleśnictwa

 

   Działalność Nadleśnictwa sięga swym początkiem 1962r. i jest kontynuacją pracy trzech nadleśnictw: Ińsko, Karwice i Stary Potok.  Przez pół wieku Nadleśnictwem kierowało trzech nadleśniczych, którzy od początku kariery zawodowej związani byli z lasami Drawska. Stabilność kadr pozytywnie wpłynęła na wypracowanie odpowiednich wzorców gospodarowania i osiągnięcie wysokich wyników.

   Za sukces minionych pięćdziesięciu lat należy niewątpliwie uznać powiększenie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych. Lasy Nadleśnictwa stanowią ważną bazę dla rozwoju lokalnego przemysłu drzewnego oraz stanowią wiele miejsc pracy w sektorze usług leśnych. 
   Nadleśnictwo wspiera edukację przyrodniczą w miejscowych przedszkolach i szkołach oraz aktywnie współpracuje z tutejszymi urzędami, instytucjami oraz władzami samorządowymi . 
   
   Od początku istnienia stworzyło dobrą współpracę z wojskową jurysdykcją na poligonie a także rozwinęło współpracę z wyższymi uczelniami  i szeroko rozumianym światem nauki. Wysokie walory przyrodnicze, doceniane zarówno przez turystów jak i pracowników naukowych, najlepiej świadczą o prowadzeniu rozsądnej i przemyślanej gospodarki leśnej. Dzięki właściwej gospodarce i zamiłowania do przyrody leśników, teren Nadleśnictwa stał się miejscem bytowania wilków, żubrów i innych rzadkich przedstawicieli flory i fauny.


Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku